Biografisch Woordenboek van Nederland Wiskundigen


Adriaan Cornelis Zaanen was een vooraanstaand analyticus, de man van de Rieszruimten.

ZAANEN, Adriaan (Aad) Cornelis (Rotterdam, 14 juni 1913 - Wassenaar, 1 april 2003). Zoon van Pieter Zaanen, aannemer, en Ariaantje de Bruin. Gehuwd in 1943 met Jacoba (Ada) van der Woude. Uit dit huwelijk werden vier zoons geboren.

Aad Zaanen bezocht de HBS in Rotterdam. In 1930 slaagde hij voor het eindexamen met de bijzondere onderscheiding van de op een na beste in Nederland. Voor deze prestatie ontving hij een studiebeurs waarmee hij wiskunde ging studeren aan de Rijksuniversiteit Leiden. Hij promoveerde in Leiden in 1938 bij J. Droste op het proefschrift Over reeksen van eigenfuncties van zekere randproblemen.

Zaanen was werkzaam als docent wiskunde aan een HBS in Rotterdam (1938-1946) en aan de TH Delft (1946-1947). Van 1947 tot 1950 was hij hoogleraar in Bandoeng, van 1950 tot 1956 in Delft en in 1956 keerde hij naar zijn alma mater terug als hoogleraar.

Fundamenteel en diepgaand zijn Zaanens bijdragen aan de integratietheorie en de analyse van genormeerde lineaire vectorroosters, Rieszruimten, en de theorie van positieve operatoren. Vanaf het midden van de jaren vijftig heeft hij de laatste twee gebieden bewerkt, vernieuwd en vanuit de eerste axioma's systematisch opgebouwd en ontwikkeld, eerst samen met W.A.J. Luxemburg en later ook met andere promovendi. Dit werk resulteerde in de tweedelige monografie Riesz Spaces (1971; 1983).

Zaanen schreef zeven boeken, waarvan een met W.A.J. Luxemburg als co-auteur, meer dan zeventig artikelen en begeleidde dertien promovendi, waaronder vele latere hoogleraren. Hij was wiskundig actief tot ver na zij emeritaat in 1982. Zijn laatste boek, opnieuw over de theorie van Rieszruimten, verscheen in 1997.

Zaanen was bijna dertig jaar lang, van 1953 tot zijn emeritaat in 1982, redacteur van het Nieuw Archief voor Wiskunde. Van 1965 tot 1979 was hij curator van het Mathematisch Centrum. In 1960 werd hij gekozen tot lid van de KNAW. Bij zijn afscheid in Leiden in 1982 ontving hij de Orde van de Ridder van de Nederlandse Leeuw. Het Wiskundig Genootschap, waarvan hij gedurende de jaren 1970-72 het voorzitterschap bekleedde, benoemde hem in 1988 voor zijn vele verdiensten tot erelid.

Bronnen

  • Biographical Notes, List of Publications of A.C. Zaanen, Curriculum Vitae of A C.Zaanen, in: Operator Theory in Function Spaces and Banach Lattices. The A.C. Zaanen Anniversary Volume (Eds. C.B. Huijsmans, M.A. Kaashoek, W.A.J. Luxemburg, B. de Pagter), OT 75, Birkhauser Verlag, 1995, pp. 1-14.
  • Luxemburg, Wilhelmus A.J., "Levensbericht." In Levensberichten en Herdenkingen 2004, Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen, Amsterdam, 109-114.KNAW, 2004.
  • Luxemburg, Wilhelmus A.J., Marinus A. Kaashoek and Ben de Pagter, "In memoriam Adriaan Cornelis Zaanen (1913-2003)." Nieuw Archief Wiskunde 5/5 (1) (2004), 21-25.
  • Aliprantis, Charalambos D. "Adriaan Cornelis Zaanen (1913-2003)." Positivity 9 (2005), 271-272.

Publicaties

  • In Curriculum Vitae van A.C. Zaanen, publicaties en lijst van promovendi in: From A to Z, Proceedings of a symposium in honour of A.C. Zaanen (Eds. C.B. Huijsmans, M.A. Kaashoek, W.A.J. Luxemburg, W.K. Vietsch), Math. Centre Tracts 149, Amsterdam 1982.

Auteur: Marinus Kaashoek

Laatst gewijzigd: JK oktober 2019