Biografisch Woordenboek Nederlandse Wiskundigen


Het Biografisch Woordenboek van Nederlandse Wiskundigen biedt informatie over wiskundigen die in Nederland actief waren. Zowel ‘wiskundige’ als ‘Nederland’ is ruim genomen. Voorbeelden van wiskundigen in dit Biografisch Woordenboek zijn rekenmeesters zoals Gemma Frisius (zestiende eeuw), wiskundige liefhebbers zoals Johannes Hudde (zeventiende eeuw), hoogleraren die tijdelijk in Nederland werkten zoals Johann Bernoulli (achttiende eeuw), wiskundigen uit de Zuidelijke Nederlanden zoals Adolphe Quetelet (negentiende eeuw), wiskundigen die invloed uitoefenden op het voortgezet en lager onderwijs zoals Tatjana Afanassjewa en vele universitair wiskundigen zoals David van Dantzig (twintigste eeuw). We willen hiermee een bron van informatie bieden aan allen die geïnteresseerd zijn in de personen die vorm gegeven hebben aan wiskunde en wiskundeonderwijs in de Nederlandse geschiedenis.

Redactie

  • Gerard Alberts
  • Danny Beckers
  • Jenneke Krüger