Biografisch Woordenboek van Nederland Wiskundigen


Uit het proefschrift van G. de Vries en uit een hierop volgend tijdschriftartikel van hem samen met zijn promotor Korteweg is de Korteweg-de Vries vergelijking voortgekomen.

VRIES, Gustav de, wiskundige (Amsterdam, 22 januari 1866 - Haarlem, 16 december 1934). Zoon van Rubertus Jan de Vries, boekhandelaar, en Henriette Auguste Frantzen. Gehuwd op 9 april 1896 met Johanna Henrietta Jacoba Boelen, lerares Frans. Zij hadden drie zoons en twee dochters. Jan de Vries, hoogleraar meetkunde te Urecht, was een oudere broer van Gustav.

Gustav de Vries studeerde aan de Universiteit van Amsterdam bij onder meer Van der Waals, Julius, Pesch en Korteweg. Zijn promotiewerk onder begeleiding van Korteweg verrichtte hij terwijl hij leraar was op de Koninlijke Militaire Academie in Breda (1892-1893) en op de cadettenschool in Alkmaar (1893-1894). Hij promoveerde op 1 december 1894 aan de Universiteit van Amsterdam op de dissertatie Bijdrage tot de kennis der lange golven met Diederik Korteweg als promotor. In 1895 verscheen zijn tijdschriftartikel samen met Korteweg op basis van dit proefschrift. Het Jahrbuch für Mathematik vermeldt nog drie verdere wiskundige publicaties van hem. Hij was HBS-leraar in Haarlem van 1894 tot 1931.

Het proefschrift van G. de Vries en het aansluitende tijdschriftartikel samen met Korteweg handelen over de theorie van de voortplanting van golven in ondiep water. Hierbij kunnen solitaire golven optreden die niet van vorm veranderen, zoals voor het eerst waargenomen door Scott Russell in 1834. Lange tijd was er een controverse of zulke golven theoretisch mogelijk zijn. Boussinesq was de eerste die dit aantoonde. De aanpak door Korteweg en De Vries gebruikte als centrale vergelijking een speciale niet-lineaire partiële differentiaalvergelijking van de derde orde die bekend is gebleven onder de naam Korteweg-de Vries vergelijking: ut + 6 u ux + uxxx = 0. Sinds circa 1965 heeft deze KdV equation belangrijke toepassingen elders in de mathematische fysica gevonden, beginnend met numerieke experimenten door N. Zabusky en M. Kruskal die solitaire golven (solitonen) opleverden als bouwstenen van oplossingen van de KdV-vergelijking met gelocaliseerde beginvoorwaarden.

Bronnen
Proceedings of the International Symposium KdV'95, to commemorate the centennial of the equation by and named after Korteweg and de Vries, M. Hazewinkel, H.W. Capel and E.M. de Jager (eds), Kluwer, 1995.
E. de Jager, De Korteweg-de Vries vergelijking in wezen en verschijning, ITW Nieuws 12 (2004), no. 3, pp. 19-25;
English translation History and origins of the Korteweg-de Vries equation in Dynamical Systems Magazine, July 2006, online in html.
E.M. de Jager, On the origin of the Korteweg-de Vries equation, arXiv:math.HO/0602661 v1, February 2006.
B. Willink, De samenwerking tussen Korteweg en de Vries, Een speurtocht naar persoonlijkheden, Nieuw Archief voor Wiskunde, vijfde serie, deel 7, nummer 3, september 2006, pp. 179-185.
W. de Vries, Een Friesch geslacht uit Amsterdam: voorouders en nakomelingen van den Frieschen Mr. Pompmaker Ruird Ruirds (1685-1732), Arnhem, 1936. D.J. Korteweg and G. de Vries (page maintained by Jan Wiegerinck, Korteweg-de Vries Institute, University of Amsterdam).
Gustav de Vries (in The MacTutor History of Mathematics archive).
The History and Significance of the KdV Equation (by Alex Kasman).
Interaction of "solitons" in a collisionless plasma and the recurrence of initial states by N.J. Zabusky and M.D. Kruskal, Phys. Rev. Lett. 15 (1965), 240-243.
Gardner, Greene, Kruskal and Miura Receive 2006 AMS Steele Prize for a Seminal Contribution to Research. They share the prize for their joint paper: Korteweg-deVries equation and generalizations. VI. Methods for exact solution, Comm. Pure Appl. Math. 27 (12974), 97-133. See also Notices AMS, April 2006, Steele Prizes.
Blasts from the past: Volgens Science Citation Index is het sinds 1974 meest geciteerde artikel van voor 1900 dat van Korteweg en G. de Vries in Philosophical Magazine uit 1895.

Publicaties
(met D.J. Korteweg) On the change of form of long waves advancing in a rectangular canal and on a new type of long stationary waves, Philosophical Magazine, 5th series, 36 (1895), pp. 422-443.

Auteur: Tom Koornwinder

Laatst gewijzigd: december 2009