Biografisch Woordenboek van Nederland Wiskundigen


Edsger Dijkstra was een van de meest vooraanstaande pleitbezorgers van de mathematische oriëntatie in de informatica. Zijn ideeën over gestructureerd programmeren vonden over de hele wereld weerklank.

DIJKSTRA, Edsger Wybe, programmeur (Rotterdam, 11 mei 1930 - Nuenen, 6 augustus 2002). Zoon van Douwe Wybe Dijkstra, chemicus, en Brechtje Cornelia Kluyver, wiskundige. Gehuwd in 1957 met Maria C. Debets. Uit dit huwelijk werden twee zoons en een dochter geboren.

Beslissend voor de loopbaan van Edsger Dijkstra was de gelegenheid die hij in 1951 als natuurkundestudent in Leiden kreeg om in Cambridge een zomercursus in het programmeren voor een electronische rekenmachine te volgen. Docent Maurice Wilkes gaf hem een ponsbandje mee met een boodschap voor Aad van Wijngaarden, chef van de Rekenafdeling van het Mathematisch Centrum (MC) in Amsterdam. Die bood hem prompt een baan aan als 'programmeur voor de ARRA', de ARRA was de rekenautomaat die toen in aanbouw was. Zo werd Dijkstra in maart 1952 de eerste Nederlander met het beroep programmeur.

Kenmerkend voor Dijkstra’'s aanpak was de combinatie van werk in directe wisselwerking met de ontwikkeling van computers en een voorkeur voor algemene elegante oplossingen. In die lijn behandelde hij in zijn proefschrift Communication with an automatic computer de regeling van input en output, droeg hij bij aan de ontwikkeling van de programmeertaal ALGOL 60 en dwong hij respect met de constructie van compilers en operating systems. Hij bereikte resultaten van bijzonder wiskundig belang met onder andere zijn efficiënte algoritme voor het ‘kortste-pad-probleem’ uit 1956. Het werd bekend als 'Dijkstra's algoritme'.

Edsger Dijkstra, vanaf 1962 hoogleraar in de wiskunde aan de Technische Hogeschool Eindhoven, ontwikkelde zich in de loop van de jaren zestig met zijn uitgesproken visie en indrukwekkend optreden tot een van de vooraanstaande informatica-experts. Zijn ingezonden brief, door de redacteur van Communications of the ACM gesierd met de provocerende titel ‘"Go To Statement Considered Harmful"’ (1968) werd een icoon in de geschiedenis van de informatica. Reeds in 1972 werd hem de Turing Award toegekend voor zijn baanbrekende bijdragen aan het vak. In datzelfde jaar verscheen Structured Programming van O.-J. Dahl, E.W. Dijkstra en C.A.R. Hoare. Dijkstra'’s lange essay daarin ‘"Notes on structured programming’", kan men gezien de impact op het vak als zijn hoofdwerk beschouwen.

In 1984 zette Dijkstra zijn carrière voort in Austin, Texas. Drie jaar na zijn emeritaat in 1999 overleed hij aan de gevolgen van darmkanker.

Bronnen 

Publicaties

  • “Go-to statement considered harmful”, Comm. ACM 11-3 (1968), 147–148 [EWD 215 "A case against the GO TO statement"].
  • "The Humble Programmer" [Turing Award Lecture 1972], Communications of the ACM 15-10 (1972), 859-866. [EWD340].
  • "Notes on Structured Programming", in: Dahl, Ole-Johan, Edsger W. Dijkstra and C.A.R. Hoare, Structured Programming. London: Academic Press, 1972.
  • A discipline of programming. Englewood Cliffs: Prentice-Hall, 1976.
  • "From my Life" [EWD 1166] (1993)

Archieven
E.W. Dijkstra Archive: the manuscripts of Edsger W. Dijkstra, 1930-2002


Auteur: Alex van den Brandhof

Laatst gewijzigd:GA 8 november 2018